Shanghai PURPLAN Mechanical Engineering Co.Ltd.

Besuchen Sie uns

Tel.  +86 21 50137780-0

Fax   +86 21 50137783
E-Mail info-china@purplan.com

Webseite www.purplan.com.cn

No. 120, HuaShen Road, Wai Gao Qiao Free Trade Zone, Pu Dong District, 200131, Shanghai, P. R. China